Lesprogramma


Iedere les begint met een korte meditatie, een serie ademhalingsoefeningen (pranayama) en een

aantal oefeningen om het lichaam op te warmen (pratapana), daarna volgt een serie houdingen

(asanas) die het lichaam versterken en in balans brengen. De asanas verschillen per les en worden

zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd, zodanig dat de yogi's en yogini's de kans krijgen hun

eigen expressie te ontwikkelen - geen enkel lichaam is immers gelijk.


De asanas worden verbonden door 'tussenhoudingen' die bedoeld zijn om in een flow te komen.

Bijzonder aan Kripalu is dat in elke les tijd wordt gemaakt voor vrije oefeningen, je beweegt dan op

de manier die je lichaam je op dat moment ingeeft. De les eindigt met een diepe ontspanning en

een korte meditatie.

Levenswerk.html
Diverse_links.html